INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ODPOVĚDI PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

 1. Miroslav Kubát, IČ 05741165 jakožto provozovatel webové stránky www.mirakubat.cz , zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:
  • Jméno a příjmení;
  • Emailovou adresu;
  • Dotaz

  v souladu s platnými zákony České republiky, a to za účelem zaslání odpovědi na vámi položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší.

  Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

 2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a mnou.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Miroslavem Kubátem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel serverhostingu INTERNET CZ, a.s.
  2. Poskytovatel webhostingu INTERNET CZ, a.s.
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • kontaktní adresou pro tyto případy je work@mirakubat.cz

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás na adrese work@mirakubat.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.